Орон нутаг

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил төсөл”-ийн удирдах зөвлөлийн хурлыг Баян-Өлгий аймагт зохион байгууллаа

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил төсөл”-ийн удирдах зөвлөлийн хурлыг Баян-Өлгий аймагт зохион байгууллаа

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монгол дахь Норвегийн тусламжийн байгууллагатай хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил төсөл”-ийг Баян-Өлгий, Ховд аймагт 2020-2024 оны хооронд хэрэгжүүлж байна. Тус төслийн хүрээнд дээрх аймгуудад  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хангах, хөгжлийг дэмжих чиглэлээр төрөөс баримталж буй бодлогыг орон нутагт үр дүнтэй хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Тус төслийн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлыг Баян-Өлгий аймагт зохион байгууллаа. Уг хурлаар 2021 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлантай танилцан, 2022 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталлаа