Засгийн газар

“Covid 19 - Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” цахим гарын авлага гарлаа

“COVID 19- төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь” цахим гарын авлагыг Төрийн албаны зөвлөлөөс гаргалаа. Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр, зөвлөмж болон олон улсын байгууллагын зөвлөмж мэдээллийг цаг алдалгүй түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэгдсэн байна.

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг зөв, оновчтой шуурхай зохион байгуулахад мэдээлэл арга зүйн лавлагаа болж, Засгийн газар, Улсын онцгой комиссын гаргасан шийдвэрийг төрийн албанд шуурхай хэрэгжүүлэхэд зөвлөмж үзүүлэх зорилготой ажээ.

Тус гарын авлагад  COVID 19 цар тахлын талаарх олон улсын мэдээлэл болон халдварт өвчинтэй тэмцэх олон улсын хамтын ажиллагаа, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед төрийн байгууллагууд хэрхэн ажиллах талаар, сургалт судалгааг хорио цээрийн дэглэмийн үед хэрхэн зохион байгуулах, цахим хурлыг хийх зөвлөмжүүд, олон нийтийн уулзалт цугларалтын үед COVID 19-ийн  эрсдэлийг бууруулах санамж зэрэг сэдвүүд багтжээ.

Энэхүү цахим гарын авлага нь цаг үеийн хүндрэл бэрхшээлтэй нөхцөлд төрийн албан хаагчдын ажлын горим, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас төрийн үйлчилгээг хэвийн авах боломж, нөхцөлийг алдагдуулахгүй байх тухайд олон улсын арга туршлагыг багтааж,  COVID 19 цар тахлаас үүдэлтэй тулгамдсан асуудлыг амжилттай шийдвэрлэж, даван туулах арга зүй, хувилбар оновчтой шийдлийг олоход төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж байгаагаараа онцлогтой юм.

Цахим гарын авлагыг энд дарж үзнэ үү.