Бусад

Иргэний үүргээ биелүүлж шинжилгээгээ заавал өгөөрэй

Иргэдээс "Ковид-19"-ийн шинжилгээ авах цэгүүдийн байршил /дүүрэг тус бүрээр/