Бусад

21 чиглэлд 180 автобус тусгай чиг үүргийн 14 байгууллагын алба хаагчдад үйлчилнэ

Өнөөдрөөс 21 чиглэлд 180 автобус тусгай чиг үүргийн 14 байгууллагын алба хаагчдад үйлчилнэ гэж төлөвлөжээ.

Өглөө 07:00-09:00, өдөр 12:00-15:00, орой 17:00-22.30 гэсэн цагийн хуваариар иргэдэд үйлчилнэ.

Нийт 30 мянга орчим иргэнд үйлчилнэ гэсэн тооцооллоор энэ төлөвлөлтийг гаргасан бөгөөд шаардлага үүсвэл нэмэлтээр 20 автобус явуулахаар зохицуулалт хийсэн байна.