Орон нутаг

Замын засварт шинэ технологи нэвтрүүллээ

Зам засвар, арчлалтын шинэ төрлийн авто машин, техник тоног төхөөрөмжийг авто замын салбарт нэвтрүүлж ашиглаж байна. Тодруулбал, Азийн хөгжлийн банкны зээлийн...

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил төсөл”-ийн удирдах зөвлөлийн хурлыг Баян-Өлгий аймагт зохион байгууллаа

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил төсөл”-ийн удирдах зөвлөлийн хурлыг Баян-Өлгий аймагт зохион байгууллаа Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монгол дахь...