Сонгууль 2020

Сонгогчийн боловсрол, сургалтын төвөөс нам, эвсэл, нэр дэвшигчдэд хамтран ажиллахыг уриаллаа

Сонгуулийн ерөнхий хороо нь сонгуульд оролцогч бүх талууд, ялангуяа сонгогчдын сонгуулийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, сонгуулийг ил тод, шударга явуулахын...